Apteka


Środki ochrony osobistej dla pracowników aptek.
Ta część nie obejmuje aptek szpitalnych.

Wybory


Wymagane logowanie.

Szkoły

Formularz zamówienia będzie aktywny do:

a) 3 czerwca dla szkół podstawowych/szkół muzycznych I stopnia/poradni
b) 14 czerwca dla szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły specjalne przysposabiające do pracy)

Prosimy o sukcesywne składanie zamówień wyłącznie przez:

szkoły podstawowe
szkoły muzyczne I stopnia

ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia
poradnie psychologiczno-pedagogiczne
poradnie specjalistyczne

szkoły ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły specjalne przysposabiające do pracy)