Zamów do apteki środki ochronne
 

Przez ten formularz zamówisz bezpłatnie dla pracowników swojej apteki:

1. Maseczki ochronne

2. Rękawiczki ochronne

3. Płyn do dezynfekcji

 

Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją

Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny) niniejszym oświadczam, że zgłoszone przeze mnie zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej jest zgodne ze stanem faktycznym, tj. odpowiada ustalonemu przez Ministra Zdrowia przelicznikowi, którego podstawą jest liczba pracowników apteki.

 

1. Zacznij od wyszukania twojej apteki – w polu „Apteka” kliknij na ikonkę lupki, wyszukaj swoją aptekę po kodzie pocztowym , kliknij na linijkę z informacjami o Twojej aptece (linijka powinna zaznaczyć się na jasno-niebieski kolor) a następnie kliknij w „Wybierz”.

2. Podaj login za pomocą którego logujesz się do portalu świadczeniobiorcy lub SZOI np. 08R/9999 – ten numer jest znany tylko Tobie i NFZ. Pamiętaj żeby dokładnie sprawdzić czy podany przez Ciebie login jest prawidłowy – formularze z błędnym loginem do portalu świadczeniobiorcy lub portalu SZOI nie zostaną zaakceptowane.

Jeśli Twój login zawiera znaki specjalne – takie jak „/” – pamiętaj żeby je zawrzeć.

3. Podaj liczbę pracowników pracujących w Twojej aptece, przeliczoną na pełne etaty (1 pracownik pracujący na pełen etat = 1; pół etatu = 0,5; ¼ etatu = 0.25).

Prosimy o uważne i rzetelne wprowadzanie liczby pracowników, w przeliczeniu na etaty dla danej apteki, nie globalnego zatrudnienia we wszystkich aptekach jednego właściciela.

4. Zaznacz jaki rozmiar rękawiczek preferujesz – niestety nie ma gwarancji, że akurat ten rozmiar zostanie wysłany – wszystko zależy od tego jakie rękawiczki są dostępne.

5. Podaj swoje dane do potwierdzenia zamówienia. Pola „Imię i nazwisko”, „Adres E-mail” i "Telefon komórkowy" są obowiązkowe. Poprawny format telefonu komórkowego powinien zawierać TYLKO 9 cyfr, bez znaków specjalnych np. 111222333.

Na podany adres e-mail będziemy przesyłać wszystkie informacje dotyczące zamówienia, m.in. potwierdzenie zamówienia. Podanie numeru telefonu komórkowego umożliwi wysłanie wiadomości SMS o planowanym doręczeniu przesyłki oraz numerze telefonu kuriera.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podawany adres e-mail - na niego przychodzi potwierdzenie zamówienia. Jeśli nie dostałeś potwierdzenia zamówienia, a aplikacja informuje, że kolejne zamówienia są przedwczesne, to najprawdopodobniej wpisałeś zły e-mail przy pierwotnym zamówieniu. Prosimy o oczekiwanie na sms o nadaniu paczki.

W polu „adres e-mail” proszę wpisywać jeden adres e-mail.

W polu „Telefon komórkowy” proszę wpisywać numer telefonu komórkowego – nie stacjonarnego.

Jeśli napotkasz problem ze stroną (strona nie wyświetla się poprawnie) lub problem z zamówieniem (wydaję mi się, że login który podaje jest prawidłowy, jednak dostaje odrzucenie zamówienia) skontaktuj się z infolinią Ministerstwa Zdrowia dzwoniąc pod numer: 19 457. Prosimy o niepodawanie loginu SZOI w kontaktach z infolinią. Prosimy o przygotowanie numeru zamówienia, jeśli zostało ono złożone/potwierdzone – ułatwi to identyfikację problemu.

Jeśli chcesz wiedzieć jak są przetwarzane twoje dane osobowe, w górnym menu po prawej stronie, przejdź do zakładki RODO.